Roboty ziemne

Roboty ziemne

Nasza firma oferuje usługi robót ziemnych. Wykonujemy zarówno proste wykopy, jak i bardziej skomplikowane projekty. Urabiamy wszystkie rodzaje gruntu. Posiadamy specjalistyczne sprzęty budowlane, za pomocą których wykonujemy wszystkie rodzaje prac ziemnych. Roboty te związane są z czynnościami takimi jak: oddzielenie warstwy gruntu, przemieszczanie warstwy gruntu na maszyny transportowe lub na zwał, przesuwanie, zasypywanie oraz zagęszczanie urobku, załadunek i rozładunek.

Zlecenia wykonujemy dla przedsiębiorstw z sektora przemysłowego, energetycznego oraz dla klientów indywidualnych i instytucji, takich jak urzędy, samorządy, szkoły, itp.

 

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne oferowane przez naszą firmę dzielą się na trzy typy, które są uzależnione od specyfiki wykonywanych czynności, wyróżniamy:

  • porządkowe roboty ziemne. Spełniają one przede wszystkim funkcję przygotowawczą. Zajmujemy się usuwaniem zbędnych elementów roślinnych (starodrzew, pnie i krzewy). Spulchniamy glebę oraz odprowadzamy wody odpadowe;
  • podstawowe roboty ziemne. Do tej grupy zaliczamy makroniwelacje, niwelacje oraz wykopy szeroko i wąsko-przestrzenne pod obiekty budowlane, drogi i instalacje oraz wykonywanie nasypów, zasypek i podsypek;
  • wykończeniowe roboty ziemne. Jest to przede wszystkim wyrównywanie dna wykopów i wykonywanie wykopów pod fundamenty.